ÚvodO spoločnostiAktualityNezmysel v smernici EÚ o povinnom zmluvnom poistení: Aké to bude mať dôsledky?

Nezmysel v smernici EÚ o povinnom zmluvnom poistení: Aké to bude mať dôsledky?

1. Apríla 2022 | Rubriky: Aktuality

Nezmysel v smernici EÚ o povinnom zmluvnom poistení: Aké to bude mať dôsledky?

Nedávno schválená novela 5. Smernice o poistení motorových vozidiel EU predstavuje na najbližšie 3 roky veľkú výzvu nielen pre poisťovne, ale aj pre poisťovacích maklérov.

 

 

 

Okrem zmien, ako je napr. zvýšenie minimálnej poistnej sumy (doteraz 5,24 mil. pre škody na zdraví, resp. 1,05 mil.Eur pre škody na majetku), bude nutné predovšetkým zabezpečiť plnú digitalizáciu procesu uzatvorenia PZP, čo znamená zladenie a prepojenie IT systémov sprostredkovateľov, poisťovní, Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) a štátneho registra motorových vozidiel. Nový zákon o povinnom zmluvnom poistení umožní vďaka digitalizácii aj úplné zrušenie zelenej karty pre tuzemské použitie. Polícia si totiž sama pri kontrole on-line overí, či je vozidlo poistené.

Doposiaľ médiám takmer utajený je ale fakt, že táto smernica EÚ rozšírila druhy vozidiel, podliehajúce povinnému zmluvnému poisteniu, o novú kategóriu „Velomobil“, teda všetky vozidlá, využívajúce pre svoj pohon úplne alebo prevažne ľudskú silu. Nejedná sa síce o zásadnú kategóriu z hľadiska počtu, ale v súvislosti s nastupujúcou energetickou krízou je možné očakávať jej dramatický nárast.

Čo je to Velomobil?

Na Slovensku tento pojem nepozná ešte ani slovenská verzia Wikipédie. Jej česká sestra má túto definíciu –„ Velomobil“  je dopravný prostriedok, poháňaný ľudskou silou, vybavený karosériou za účelom ochrany jazdca pred vplyvmi počasia a pre zlepšenie aerodynamických vlastností vozidla. Najčastejšie svojou konštrukciou vychádza z trojkoliek a „ľahobicyklov“, ku ktorým je pridaný obal. Existuje niekoľko komerčných výrobcov a často sú velomobily stavané nadšencami podomácky. Niektoré velomobily umožňujú jazdcovi počas jazdy vykúkať, čo mu umožňuje lepšie sledovanie premávky a chladenie jazdca, ale vystavuje to hlavu nepriaznivému počasiu. Vo väčšine prípadov ide o vozidlo len pre jedného jazdca.“

Málo známou skutočnosťou je, že medzi priekopníkov velomobilov v Československu patril aj Ivan Špirakus, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti INSIA. Ešte ako študent Strednej priemyselnej školy strojníckej skonštruoval a so svojím otcom aj postavil prototyp velomobilu „Sagitta“, s ktorým zvíťazil aj na niekoľkých študenstkých súťažiach.

1985a

Zdroj: archív I. Špirakusa

Detské šľapacie autíčka tiež!

Kritici EÚ poukazujú na to, že v mnohých prípadoch si byrokrati v Bruseli „nedovidia na špičku nosa“. Normy na zahnuté banány sú už evergreenom, ale, bohužiaľ, ani pri definovaní kategórie šľapacích vozidiel, ktorá budú podliehať povinnému zmluvnému poisteniu, nikoho nenapadlo poriadne to domyslieť. Podľa aktuálnej verzie textu tejto smernice sa teda bude PZP po novom vzťahovať aj na detské šľapacie autíčka! Pochopiteľne, uzatvárať PZP bude prevádzkovateľ daného „vozidla“, teda rodič.  Väčšina odborníkov to považuje za hlúposť, ale niektorí poslanci Európskeho parlamentu skutočne argumentovali štatistikou úrazov na detských ihriskách a tvrdia, že niektoré autíčka, najmä čínskej výroby, sú počas svojej prevádzky nebezpečné, a preto by mali mať PZP.

1985b

Zdroj: archív I. Špirakusa

INSIA je už pripravená

Ako už bolo uvedené, INSIA má vďaka Ivanovi Špirakusovi k velomobilom veľmi kladný vzťah, preto vôbec nie je prekvapením, že už v predstihu zaradila aj do svojej on-line PZP kalkulačky novú kategóriu pohonu vozidiel – „šľapacie“. Čas pre implementáciu nových IT riešení rýchlo beží a zástupcovia INSIA preto navrhnú na budúcich pracovných stretnutiach so SAP, SASP a ďalšími organizáciami zaradenie novej kategórie do pripravovaného trhového štandardu pre dátovú výmenu a webové služby.

Poisťovne sa zatiaľ nevyjadrili, akú cenu za PZP budú prevádzkovatelia často veľmi rýchlych a potenciálne nebezpečných velomobilov platiť, ale verme, že aspoň pre detské vozidielka s rýchlosťou cca do 7 km/h bude cena rádovo v niekoľkých eurách ročne, teda prakticky symbolická.

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn